Waarborgfonds

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wat Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor schade aanspreken.

U heeft uw auto beschadigd teruggevonden zonder gegevens van de tegenpartij. Dan kunt u in aanmerking komen voor het Waarborgfonds. U moet dan een schadeformulier invullen met vermelding van twee getuigen. Dit kunnen ook personen zijn, die getuige zijn geweest van het feit dat u de auto onbeschadigd heeft achter gelaten. Vervolgens moet u binnen 24 uur aangifte doen bij de politie in de gemeente waar de auto stond tijdens het ongeval. Na een officiële taxatie van de schade, neemt de verzekeringsmaatschappij de schade in behandeling. Helaas duurt het een tijd voorduit u definitief uitslag krijgt over de vergoeding wel / niet door het Waarborgfonds.

Autoschadeherstel

autoschadeherstelsq

Ruitschade

ATH autoruitherstel

Dagherstel

ATH Caravan en camperherstel

WA verhaalservice

ATH WA verhaalservice