WA

WA

Indien u alleen verzekerd bent voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA), wordt enkel de eventuele schade aan de tegenpartij vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto.

Is de tegenpartij schuldig aan het ongeval, dan zal uw verzekeringsmaatschappij de tegenpartij aansprakelijk stellen mits u rechtsbijstand heeft afgesloten bij uw verzekering. Uw schade wordt pas uitgekeerd nadat het verhaald is op de tegenpartij.

Laat het ATH kosteloos regelen! De WA verhaalservice

Heeft u geen rechtsbijstand afgesloten. Dan kan ATH voor u de schade verhalen op  de tegenpartij door middel van onze WA Verhaalservice! Wij werken samen met een gerenommeerde partij die al jaren dit soort schades verhaalt. Zij zorgen in opdracht van ons dat het gehele administratieve proces in gang wordt gezet en de geleden autoschade wordt verhaald. Dat geldt ook voor  eventuele persoonlijke en letselschade. Het proces kunt u zelfs volgen via deze website. Omdat we graag alles transparant houden. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan deze gratis dienst, klik hier voor het inzien van deze voorwaarden.

Autoschadeherstel

autoschadeherstelsq

Ruitschade

ATH autoruitherstel

Dagherstel

ATH Caravan en camperherstel

WA verhaalservice

ATH WA verhaalservice